Blog

Brede oproep voor toch schrappen btw op groente en fruit

  |   Nieuws
Brede oproep voor toch schrappen btw op groente en fruit

Het kabinet moet zich niet laten tegenhouden door een onderzoek, waaruit blijkt dat het schrappen van het btw-tarief voor groente en fruit op allerlei bezwaren stuit. ‘Hak een knoop door over welke producten wel en niet onder de wet vallen, en voer deze zo snel mogelijk in.’ Dat stellen vertegenwoordigers van onder meer 13 gemeenten, 17 GGD’en, Jeugdartsen NederlandAlliantie Voeding in de ZorgAlliantie Voeding voor de Gezonde GeneratieJOGGFoodwatch en ruim 30 artsen, hoogleraren en andere wetenschappers.

Teleurgesteld

In een brief aan het kabinet stellen de ondertekenaars dat een btw-verlaging op groente en fruit effectief en uitvoerbaar is en dat er veel maatschappelijk draagvlak voor is. Met 91 procent steun onder de bevolking is de maatregel het meest populaire voorstel uit het regeerakkoord. De ondertekenaars zijn teleurgesteld in de uitkomsten van het onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren. De onderzoekers blijven volgens hen steken bij de vraag wat precies verstaan moet worden onder groente en fruit. Ze betwisten vervolgens of het wel een effectieve maatregel is, en ze wijzen op het mislopen van btw-inkomsten. Volgens de ondertekenaars is het altijd al een politieke keuze geweest welke producten onder welk btw-tarief vallen. ‘Dan moet het toch ook mogelijk zijn om duidelijke keuzes te maken bij de afschaffing van btw op bijvoorbeeld onbewerkte groente en fruit?’, stellen ze in de brief.

Wel effectief

De zorgen over de effectiviteit van de maatregel zijn volgens de ondertekenaars ook niet terecht: ‘Wetenschappers houden doorgaans graag een slag om de arm, maar in dit geval is er consensus: prijsmaatregelen op voeding zijn effectief. Zo liet bijvoorbeeld een Nederlandse studie waarin mensen een half jaar lang 50 procent korting kregen op groente en fruit zien dat dit leidde tot een significante stijging van de aankopen van deze gezonde voedingsproducten, terwijl een educatief programma geen effecten liet zien. Ook onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie laten zien dat prijsverlagingen op gezonde producten echt bijdragen aan de consumptie ervan, een effect dat toeneemt als deze samen met de suikertaks wordt ingevoerd.’

Voorbeeld van andere landen

De ondertekenaars roepen het kabinet op om een voorbeeld te nemen aan landen als Spanje, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk, die de invoering van btw-verlaging op groente en fruit recent probleemloos en met resultaat hebben doorgevoerd. De gezondheidswinst die deze maatregelen op termijn opleveren, vertaalt zich volgens hen in meer levensgeluk, lagere zorgkosten van een gezondere bevolking, hogere arbeidsparticipatie en minder arbeidsongeschiktheid.

Bron: Gemeente Amsterdam