Blog

Preventie in de gezondheidszorg

  |   Nieuws
Spaarvarken met suiker rondom - suikertaks

De gezondheidszorg is te duur en op deze manier niet houdbaar. De overheid zal scherpe keuzes moeten maken om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, en meer inzetten op gezondheid en preventie. Een suikertaks en een minimumprijs voor alcohol zijn maatregelen die hierbij kunnen helpen. Dat zijn de conclusie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport “Kiezen voor houdbare zorg”.

Lange termijn

In het rapport kijkt de WRR vooruit naar de houdbaarheid van de zorg op de lange termijn. De vragen die centraal staan, zijn of de zorg betaalbaar is, of er voldoende personeel is en of er voldoende draagvlak is voor het zorgstelsel. De algehele conclusie is dat de toegankelijkheid en de kwaliteit van de Nederlandse zorg over het algemeen goed zijn. Maar de houdbaarheid van de zorg staat onder druk door de vergrijzing, opkomst van nieuwe technologieën en de toename van het aantal chronisch zieken en leefstijlfactoren als overgewicht.

Inzetten op gezonde leefstijl

Om de zorg houdbaar te maken is een van de 3 pijlers om in te zetten op gezondheidswinst. We zitten in een situatie waarin aandoeningen vanuit leefstijl steeds prominenter voorkomen, aldus de WRR. De verwachting is dat de dalende trend voor roken zich blijft voortzetten, en ook dat meer mensen aan de beweegnorm gaan voldoen. De zorgen liggen vooral bij de toenemende hoeveelheid mensen met overgewicht en obesitas, en daarmee gepaard gaande aandoeningen. Het aandeel mensen met overgewicht zal – zoals het er nu uitziet – toenemen van 50 procent nu naar 62 procent over 20 jaar. Deze groei zal vooral te zien zijn onder mensen met een lagere sociaaleconomische status.

Mogelijk wettelijke verplichtingen

Een van de specifieke aanbevelingen is dat de overheid op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in moet zetten op brede gezondheid en preventie. De overheid kan hier zelf meer middelen voor inzetten, of andere partijen verplichten om dit te doen, en dat eventueel wettelijk vastleggen. Gijsbert Werner, projectleider bij de WRR noemt hiervan als voorbeelden een suikertaks, het verplicht reduceren van het zoutgehalte in voedsel, het verminderen van alcoholverkooppunten of het hanteren van minimumprijzen voor drank.

Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid