Blog

Geluk

  |   Nieuws

Om gelukkig te zijn moet je in de eerste plaats geluk hebben: opgroeien in een warm nest, over een goede fysieke en mentale gezondheid beschikken, voldoende financiële middelen hebben … Dat ons mentaal welbevinden even belangrijk is als onze fysieke gezondheid is een besef dat de laatste decennia een zeer breed draagvlak heeft ontwikkeld. Gelukkig maar! Maar wat is de definitie van ‘gelukkig zijn’ en wat kan je zelf doen om je goed in je vel te voelen? 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven verzamelde alle relevante wetenschappelijke info over dit thema en goot het in de Geluksdriehoek. Het is een wegwijzer die je bewuster wil maken over het begrip ‘geluk’, die je wil inspireren maar vooral ook informeren wat je zelf kunt doen om gelukkig(er) te worden. Deze Geluksdriehoek bevat drie belangrijke bouwstenen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: jezelf kunnen zijn, goed omringd zijn en je goed voelen. We zoomen even in op elk van deze drie puzzelstukken.

1. Jezelf kunnen zijn

GL-geluksdriehoek-rgb1.jpg

Als je jezelf kunt zijn, niet alleen in het bijzijn van anderen maar ook tegenover jezelf, valt er al heel wat stress en spanning van je af. Je hoeft dan immers niet na te denken over wat je moet doen om zus of zo over te komen. Je hoeft geen rolletje te spelen of jezelf een rad voor de ogen te draaien. En dat zorgt meteen voor een goed gevoel!
Het klinkt als een heel gemakkelijk te klaren klus, maar dat is het niet altijd. Om jezelf te kunnen zijn, moet je jezelf eerst kennen, maar ook jezelf aanvaarden en liefst nog tevreden zijn met wie je bent! Dat is niet altijd evident, maar je kunt het wel leren. Inzicht verkrijgen in je eigen persoonlijkheid en begrip opbrengen voor je ‘eigenste ik’ kan je stap voor stap opbouwen door aan zelfreflectie te doen en door jezelf een aantal vragen te stellen zoals bijvoorbeeld:

 • Hoe kijk ik naar mezelf?
 • Waarvoor sta ik?
 • Wat vind ik belangrijk in mijn leven, wat geeft mijn leven zin en betekenis? 
 • Waar ben ik trots op? 
 • Wat wil ik nog bereiken?
 • Wat motiveert mij? 
 • Hoe kijk ik naar de wereld?
 • Wat is mijn plek in die wereld?

Zodra je in kaart hebt gebracht welke dingen voor jou echt belangrijk zijn, is de volgende stap om ze effectief ook te doen of te bewerkstelligen. Om je ‘kennis over jezelf’ om te zetten in actie en dat vraagt tijd. Wanneer je jezelf aanvaardt, word je minder aangestuurd door sociale druk en kan je gemakkelijker kiezen welke richting je aan jouw leven wilt geven. 

Wat zijn de key factors om jezelf te kunnen zijn?

 • Een positieve mindset hebben en optimistisch(er) denken. Voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben. Geloven dat je een verschil kunt maken in je eigen leven en dat van anderen. Erop vertrouwen dat mensen kunnen veranderen, inclusief jezelf. Geloven dat je zelf ook continu veranderingen ondergaat.
 • Uitzoeken welke dingen voor jou belangrijk en betekenisvol zijn en daarop inzetten. Je engageren voor je eigen doelen en aan je leven de betekenis en de vorm geven die jou happy maken. 

Als je daarin slaagt, heb je je plek gevonden in deze wereld die voortdurend verandert, heb je de meeste controleerbare zaken onder controle en kan je de keuzes maken die je zelf wenst. Je einddoel bereiken is natuurlijk heel belangrijk, maar wat je echt gelukkig maakt, zijn vooral de keuzes die je neemt tijdens deze tocht: wat neem je mee en wat kan je nog extra inzetten?

2. Goed omringd zijn

123-h-geluk-verbonden-02-21.jpg

Goed omringd zijn heeft te maken met geborgenheid en betrokkenheid. Het betekent dat je een goede band hebt met de mensen om je heen. De mens is in se een sociaal wezen en heeft behoefte aan warme contacten en gemeenschappelijke herinneringen. Maar relaties opbouwen en onderhouden vraagt ook moeite en de ene dag is de andere niet … 
Korte alledaagse gesprekjes met vreemden kunnen al een instant geluksgevoel opwekken, maar het zijn vooral de belangrijke en diepgaande relaties met mensen waarmee je je verbonden voelt die een grote impact hebben op je geluk. Je hebt mensen nodig die je vertrouwt, die je troosten en die ook door jou getroost kunnen worden, mensen bij wie je je kwetsbaar mag opstellen en jezelf mag blootgeven. Dat gevoel geeft je steun. Het geeft je de moed om de juiste keuzes te maken en om je leven de vorm te geven die jou gelukkig maakt.
Om deze bouwsteen helemaal af te werken, kun je jezelf deze vragen stellen:

 • Bij wie vind ik steun?
 • Hoe beteken ik iets voor anderen?
 • Waar ben ik dankbaar voor?

Wat zijn de key factors om je goed omringd te voelen?

 • Je verbonden voelen door goede relaties uit te bouwen met mensen die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt. Om ‘verbonden’ te zijn moet je je kwetsbaar durven opstellen, oprecht interesse hebben voor de ander, je relaties onderhouden en waarderen. 
 • Betrokkenheid helpt je om je goed in je vel te voelen. Je kunt betrokken zijn door belangeloos anderen te helpen.
 • Steun krijgen én geven. Door anderen te helpen, krijg je het gevoel dat je ertoe doet. Je beleeft er zelf ook plezier aan en het geeft een boost aan je zelfvertrouwen. 
 • Je aandacht focussen op de positieve dingen die mensen rondom jou doen en oprecht nieuwsgierig zijn hoe het zou aanvoelen om in iemands schoenen te staan. Dat laat je toe om dankbaar te zijn voor de (kleine) dingen die anderen voor je doen en om dat gevoel van dankbaarheid ook te uiten, om medeleven te voelen en om te kunnen vergeven wanneer iemand je pijn heeft gedaan. 

3. Je goed voelen

123-h-geluk-goedgevoel-02-21.jpg

Deze bouwsteen gaat niet alleen over je emoties, over je capaciteit om positieve gevoelens (vreugde, hoop, …) te ervaren en ervan te genieten. In bredere zin impliceert ‘je goed voelen’ ook dat je tevreden in het leven staat en innerlijke rust vindt. Dat je minder positieve of zelfs negatieve gevoelens (boosheid, verdriet, …) en ervaringen aanvaardt en een plaats kunt geven. Ze zijn er sowieso. Je kunt ze helaas niet uit je leven bannen en ze dragen ook bij tot wie je bent. Zolang ze draaglijk zijn en in balans blijven met de positieve gevoelens, hebben ze een bestaansrecht in je leven. Daarmee kunnen omgaan draagt eveneens bij tot je geluksgevoel.  Omdat positieve emoties een goed gevoel geven, zijn ze een belangrijk ingrediënt voor geluk. Maar ze stimuleren ons ook om onze blik te verruimen en creatiever te denken. Die houding creëert nieuwe kansen, leuke ervaringen en waardevolle contacten die op hun beurt ertoe leiden dat je je goed voelt.

Ook bij deze bouwsteen kan je je een aantal vragen stellen die refereren naar de competenties die je hiervoor nodig hebt. Ditmaal focussen ze op de competenties die je nodig hebt om je goed te voelen, namelijk ‘aandachtig en niet beoordelend aanwezig zijn in het hier en nu’, ‘mild zijn voor jezelf’ en ‘emotioneel evenwicht bereiken’. Deze vragen kunnen helpen om je deze competenties eigen te maken:

 • Wat helpt om mijn gedachten los te laten? 
 • Ben ik soms niet te streng voor mezelf?
 • Waar krijg ik energie van?

Wat zijn de key factors om je goed te voelen?

 • Tevreden zijn met je leven, er zin in hebben. Inzetten op dingen die je energie geven zorgt voor een ketting van positieve gevoelens die je dan kunt proberen vast te houden. Het gaat erom een goede balans te vinden tussen de aangename en onaangename gevoelens en de mindere momenten niet te laten overheersen.
 • Bewust aandacht geven aan wat er hier en op dit moment gebeurt of is, zonder meteen een waardeoordeel erover te vellen. Als je je gedachten en emoties af en toe kunt loslaten, bekijk je ze vanop een afstand en voelen ze minder belangrijk aan. Daardoor kan je ze gemakkelijker accepteren en ben je emotioneel meer in evenwicht. 
 • Mild zijn voor jezelf en niet focussen op wat niet goed gaat of wat je niet goed doet. Dat is ook een belangrijke premisse om jezelf te aanvaarden. Fouten maken is inherent verbonden aan ‘leren’, denk ook daaraan wanneer je jezelf beoordeelt.
 • Nieuwsgierig zijn en interesse tonen in wat het leven te bieden heeft. 

Veerkracht

Altijd perfect gelukkig zijn, dat kan natuurlijk niet. Elk leven heeft zijn ups en downs en iedereen heeft wel eens last van stress. Er zijn nu eenmaal gebeurtenissen of gevoelens die je uit je evenwicht brengen en zij worden gesymboliseerd door de oranje bol waarop de geluksdriehoek balanceert. Soms is die bal wat groter, soms wat kleiner, maar dat is de realiteit en dat is oké.  
Hoe je daarmee omgaat, in welke mate je uit je evenwicht wordt gebracht door tegenslagen, druk of negatieve gevoelens hangt af van je veerkracht. Die kweek je door je de hierboven vermelde vaardigheden eigen te maken, maar er zijn nog een paar extra competenties voor nodig: kunnen omgaan met emoties en stress, je flexibel kunnen aanpassen door de juiste vaardigheden in te zetten op het juiste moment, omgaan met tegenslagen.  Ze leren je hoe je jezelf het best kunt helpen en ze geven je het vertrouwen dat er licht is aan het einde van de tunnel. 

bron: GEzondheid.be